Informačný leták s prehľadom študijných odborov a zameraní vrátane bilingválneho štúdia


Aktuality


Ďalší úspešní Adleráci

Tím AdlerMotors  sa 16.10. 2019 zúčastnil národného preteku LAND ROVER 4x4 IN SCHOOLS v Nitre.

Preteky organizoval JA Slovensko n.o. a uskutočnili v areáli Jaguar Land Rover Nitra.

Adler Motors vyhrali v kategórii Engineering Award a v celkovom hodnotení získali 3.miesto.

Okrem medailí a diplomov dostali aj pozvánku na svetové finále vo Veľkej Británii.

Michal Bielik a Dominik Tichý z 3.A, Matúš Kožuch a Martin Sukdolák zo 4.A, Viktor Stupka z 1C.

Vedúci krúžku Land Rover: Matúš Pavlovič.

Gratulujeme!

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk